دستگاه تحت شبکه NVR

انواع دستگاه رکوردر تحت شبکه

نمایش: 16 32 همه

 • دستگاه شبکه TIANDY 1004-P1

  تماس بگیرید

  > 4 کانال , کیفیت تصویر 1080P > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 40MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1004-S1

  تماس بگیرید

  > 4 کانال , کیفیت تصویر , 720P ,1080P > دارای خروجی HDMI, VGA , پهنای باند 40MBPS > فرمت فشرده…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1008-P2

  تماس بگیرید

  > 8 کانال , کیفیت تصویر 1080P > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 80MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1008-S2

  تماس بگیرید

  > 8 کانال , کیفیت تصویر 1080P > دارای خروجی  HDMI, VGA , پهنای باند 40MBPS > فرمت فشرده سازی  H.264…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1016-P2

  تماس بگیرید

  > 16 کانال , کیفیت تصویر 1080P > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 128Mbps/64Mbps I/O > فرمت فشرده…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1016-P4

  تماس بگیرید

  > 16 کانال , کیفیت تصویر 1080P > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 128Mbps/64Mbps I/O > فرمت فشرده…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1016-S2

  تماس بگیرید

  > 16 کانال , کیفیت تصویر 720P, 1080P > پهنای باند 128Mbps/64Mbps I/O > فرمت فشرده سازی  H.264 , پشتیبانی…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 1032-S8

  تماس بگیرید

  > 32 کانال , کیفیت تصویر 720P , 1080P > پهنای باند 200Mbps/120Mbps I/O > فرمت فشرده سازی  H.264 , پشتیبانی…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2005-S1

  تماس بگیرید

  > 5 کانال , دارای 2 درگاه USB > پهنای باند 40MBPS > فرمت فشرده سازی  H.265 , پشتیبانی حافظه…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2010-S1

  تماس بگیرید

  > 10 کانال , کیفیت تصویر 4K > , دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 60MBPS > فرمت فشرده…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2020-S1

  تماس بگیرید

  > 20 کانال , کیفیت تصویر 4K > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 40MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2020-S2

  تماس بگیرید

  > 20 کانال , کیفیت تصویر 4K > , دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 140MBPS > فرمت فشرده…

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2020-S4

  تماس بگیرید

  > 20 کانال , کیفیت تصویر 4K > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 140MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2040-S4

  تماس بگیرید

  > 40 کانال , کیفیت تصویر 4K > دارای 2 درگاه USB , پهنای باند 280MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2040-S8

  تماس بگیرید

  > 40 کانال , کیفیت تصویر 4K > دارای 3 درگاه USB , پهنای باند 280MBPS > فرمت فشرده سازی …

  در انبار موجود نیست
 • دستگاه شبکه TIANDY 2080-E16

  تماس بگیرید

  > 80 کانال , کیفیت تصویر 6MP , 4MP . 3MP ,2MP ,1MP, 4K > دارای 3 درگاه USB ,…

  در انبار موجود نیست